​​​​​​​​​STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANL​IĞI

Görev Alanına Giren Konular:

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının stratejik plânının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek ve stratejik yönetim konusunda danışmanlık sunmak,
  • İdare  Faaliyet Raporunu hazırlamak.
  • Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek,
  • Mali işlemlerin belirlenen konu, nitelik ve miktarlarda ön mali kontrolünü yapmak muhasebe işlemlerini yürütmek,
  • Kurulumuzun yatırım programı ile performans esaslı bütçesini hazırlamak ve bütçe kesin hesabını çıkarmak,
  • Üniversitelerin yatırım ve cari bütçelerinin koordinasyonunu sağlamak

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereği Kurulumuz Başkanlığınca oluşturulan "Eğitim-Öğretim Faaliyet Cetveli", "Bilimsel Faaliyet Cetveli" ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.07.2019 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda güncellenen "Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” ne aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

30.12.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulunda yapılan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" konulu toplantıya ait sunumlara ulaşmak için  tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı

Yükseköğretim Kurulu 2019-2023 Stratejik Planı

Yükseköğretim Kurulu 2016-2020 Stratejik Planı

2024 Yılı Pe​rformans Programı

2023 Yılı Performans Programı

2022 Yılı Performans Programı

2021 Yılı Performans Programı

2020 Yılı Performans Programı

Mali Tablolar​​

Eğitim
Faaliyet Raporları
Duyurular
Mevzuat

Döner Sermaye Çalışma Grubu Üyeleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/06/2022 tarihli ve 2022/55 ​ sayılı Kararı ile Döner Sermaye Çalışma Grubu üyeleri belirlenmiştir.​

Prof.Dr. Kemal Şenocak ( Yürütücü)
Prof.Dr. Atilla Halil ELHAN  ( Üye )
Prof.Dr. Zeynel SEFEROĞLU ( Üye )
Prof.Dr. Mustafa Umur TOSUN ( Üye )
Osman KURUÇAY ( Üye )