Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen b​urs ve destekler;

 Uluslararası Araştırmacı Projeleri:

  • Genç Beyinler Programı (GEP)
  • Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)
  • Akademik Birikim Programı (AKAP)
  • Yabancı Uyruklu Doktora Öğrencisi veya Doktora Sonrası Araştırmacıların Yurt İçindeki Bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Yapmak Üzere Yurt İçine Getirilmelerine İlişkin Proje (Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı (YÖK International Fellowship Programme)
Genç Beyinler Programı (GEP): Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere 1 aydan 3 aya kadar yurt dışına gönderilmelerine ilişkin programdır.​


​Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP): Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. Öğretim Üyelerinin doktora sonrası çalışmalar için 9 aya kadar yurt dışına gönderilmelerine ilişkin programdır.​

​Akademik Birikim Programı (AKAP): Öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında ücretli akademik izinli olarak araştırma yapmak üzere, ilgili yılı içeren Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanlarda 9 aya kadar yurt dışına gönderilmelerine ilişkin programdır.

Yabancı Uyruklu Doktora Öğrencisi veya Doktora Sonrası Araştırmacıların Yurt İçindeki Bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Yapmak Üzere Yurt İçine Getirilmelerine İlişkin Proje (Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı (YÖK International Fellowship Programme): Bu programın amacı Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında araştırma yapacak yabancı uyruklu doktora öğrencilerinin desteklenmesidir.


100/2000 YÖK Doktora Bursu: Ülkemizin öncelikli alanlarındaki doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere 2016-2017 Bahar döneminden başlayarak burs verilmesine ilişkin işlemler yürütülmektedir.​ 

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Burs: Yükseköğretim kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs programıdır.YÖK Destek Bursu (Lisans Bursu): 2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak yükseköğretim sistemimizde her düzeyde niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz eden ve YÖK tarafından belirlenen alanlarındaki bazı lisans programlarına ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere burs verilmesine ilişkin işlemler yürütülmektedir.
YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurtdışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.


Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Desteği Programı: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen devlet yükseköğretim kurumlarında doktora derecesine sahip olan doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri için, uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmalarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı teşvik etmek amacıyla ODTÜ iş birliğinde yürütülmektedir.
​ 

ktoralı Genç Araştırmacılar için Yurt İçi Çevrimiçi Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Desteği Programı: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen devlet yükseköğretim kurumlarında doktora derecesine sahip olan ve son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az yetmiş puan aldığını belgelendiren doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri için, akademik konuşma ve sunum becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen programdır.