​​TARİHÇE

"İç Denetim; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündemine 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kanunun 63. maddesiyle girmiş ve iç denetimin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak iç denetçiler tarafından yapılacağı, idarelerde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği yönünde hükümle ifade edilmiştir.

5018 sayılı Kanunun iç denetime ilişkin hükümleri 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2007 yılında iç denetçi atamaları yapılarak Yükseköğretim Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı oluşturulmuştur."