​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​KENDİ İMKANLARIYLA EĞİTİM ALACAKLAR​​​

YURT DIŞINDA LİSE EĞİTİMİ ALANLAR

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında; 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) kaldırılmasına karar verilmiş olup k​endi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin bir ortaöğretim kurumundan mezun olması ve her üniversite tarafından belirlenen ve Başkanlığımızca da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." maddesi uyarınca çeşitli tarihlerde yapılan Yükseköğretim Kurulu toplantılarında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar aşağıda yer almaktadır.

Yurt dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KRİTERLERİ

 2024-2025 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları Kılavuzu/ Bilgilendirme