​​​Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerine ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar ​

Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerine ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar;

Kimler yatay geçiş yapabilir?

Ukrayna'da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda örgün (yüz yüze) eğitim veren bir diploma programına kayıtlı olan ve bu diploma programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında bulunan öğrenciler, ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

1-  Başarı şartı aranan programlar (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Mimarlık) için yatay geçiş şartları nelerdir?

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;

  • ÖSYS/YKS'ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya
  • ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları,

gerekir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

2- Başarı sırası aranmayan programlar için yatay geçiş şartları nelerdir?

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;

  • Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban puanına sahip olmaları,
  • Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır),

veya

  • ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları

gerekmektedir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlamaları gerekir.

3-  Meslek yüksekokullarına (önlisans programlarına) kimler yatay geçiş yapabilecektir?

Ukrayna'daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar dahil olmak üzere, ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokullarının o yıldaki programının taban puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

 

4- ÖSYS/YKS Puanı olmayan veya sınava girmeyen öğrenciler nasıl yatay geçiş yapabilecektir?

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde başarı sırası aranan programlar için anılan kılavuzlarda aranan sıralama şartını, başarı sırası aranmayan programlarda ise ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim kurumlarının diploma programına, uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması, İtalya Maturita Diploması) sonucu ile kayıt yaptırmış öğrencilerin Türkiye'de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

5- Ukrayna'daki bir diploma programına kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrenciler/ortaöğretimini tamamını yurt dışında tamamlayan TC uyruklu öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilecek mi?

Bu öğrenciler ÖSYS/YKS puanı olmayan öğrenciler gibi Türkiye'de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları şartıyla yatay geçiş yapabilecektir.

6- Ülkemizde eşdeğer programı olmayan öğrenciler nasıl yatay geçiş yapabilecek?

Öğrencilerin Ukrayna'da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mer'i mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir.

 

7-  Kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır.

8-  Yatay geçiş için başvurular ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.

9- Yabancı uyruklu öğrenciler TC uyruklu öğrencilerin kontenjanlarını mı kullanacaklar?

Hayır. Her bir diploma programı için TC uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için yükseköğretim kurumları ayrı kontenjanlar belirleyecektir.

10- Yatay geçiş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim kurumları yatay geçiş başvurularını değerlendirip, duyurusunu yaptıkları kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edeceklerdir.

11- Yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılacak?

21-22 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2020 günü mesai saati bitimine yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vaz geçmiş sayılacaktır.

 

12- Yatay geçiş kayıtlarında istenecek belgeler nelerdir?

Kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeler (ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi ve/veya uluslararası sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, ülkemize giriş-çıkış kayıtları gibi) istenecektir.

13- Öğrenim ücretleri ne kadar?

Vakıf yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için belirlemiş oldukları öğretim ücretini alabileceklerdir.

Devlet yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair" Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca alacaklardır.

 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İŞLEMLERİ

14- Kimler özel öğrenci olabilir?

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna'daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında; açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

15- Özel öğrencilik için başvurular ne zaman?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna'daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.

16- Özel öğrenciler öğrenim ücreti ne kadar ödeyecek?

Özel öğrenci, yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim ve sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumları özel öğrencilerden, özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücretten fazlasını talep edemez.