​​​​​​​​​​​​​​​​EĞİTİM ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev Alanına Giren Konular

  • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Enstitü, bölüm, anabilim, bilim dalı, program, ikinci öğretim, uzaktan öğretim, çift diploma programları açılması, kapatılması ve birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek
  • ÖSYS, DGS sınavları ile Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına ilişkin kılavuz çalışmalarını yürütmek
  • Yükseköğretim kurumlarındaki bölüm ve programlarda hazırlık sınıfı açılması, yabancı dilde eğitim verilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek
  • Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programların açılması tekliflerinin incelenerek ilgili komisyon ve kurullara bilgi hazırlama çalışmalarını yürütmek
  • Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve lisans diploma programlarını yatay geçiş kontenjanlarının üniversitelerin görüşünü alarak hazırlama ve yayınlama çalışmalarını, Yükseköğretim kurumlarının staj kontenjan talepleri ile kurumların staj kontenjanı bilgilerini toplayarak eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek
  • Yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılma çalışmaları yürütmek
  • Yurt içinden ve yurt dışından alınan diplomaların ve programların birbirleri ile eşdeğerliliğine ilişkin çalışmaları
  • Engelli Öğrenci Komisyonunun sekreterya çalışmaları
  • Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tanınmasına ilişkin çalışmaları
  • Eylem Planları ile ilgili çalışmaları yürütmek

 

Duyurular

       Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar

       Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği (Taslak)

 

Önemli Bağlantılar


     Yükseköğretim Bölüm ve Program İsimleri  

     Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar 

​     Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları 

     Türkiye' de Bulunan Yükseköğretim Kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Tanınma İşlemleri

      Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütler ve Başvuru Formatı

      Meslek Yüksekokulları

      Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

      Doktora Programı Açma Ölçütleri 

      Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları 

      Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

      Öğretmen Yetiştirme

      Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programları

      Pedagojik Formasyon Eğitimi

      Uzaktan Öğretim

      Ulusal Çekirdek Eğitim Programları

 

Telefon: (312) 298 78 00 - 02     Faks: (312) 266 47 48     E-posta: bilgiedinme@yok.gov.tr


  ​