ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliğinde denizcilik alanında eğitim veren Denizcilik Eğitim Konseyi'ne üye olan fakülte ve yüksekokullarının temsilcileri ile çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda eğitim, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerinin ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürülmesini sağlamak, üye kurumları arasında işbirliğini sağlamak, ilgili alanda Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmek, denizcilik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de denizcilik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yükseköğrenim düzeyinde Türk denizcilik eğitimini bilimsel kriterlere göre layık olduğu seviyeye ulaşması için gerekli faaliyetlerde bulunmak amacıyla toplanan Denizcilik Eğitim Konseyi çalışmaları Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı desteği ile STWC Sözleşmesi ve Gemiadamları Yönetmeliği esasları çerçevesinde de değerlendirilmektedir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

07.11.2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında işbirliği sağlanmasına yönelik tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında ilgili kurumlardan ve üniversitelerden belirlenen üyelerle Sivil Havacılık Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY başkanlığında altı ayda bir toplantılar gerçekleştirmekte ve bu kapsamda çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki web sayfasından ulaşılabilir:

http://web.shgm.gov.tr/tr/shgm-calisma-gruplari/3892-sivil-havacilik-komisyonu-egitim-calisma-grubu

Sivil Havacılık Komisyonu-YÖK Faaliyetleri