Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Konya, 1965.

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı 1986.

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; İstanbul Üniversitesi, 1994
 • Doçentlik Unvanı; 2000
 • Profesörlük Unvanı; 2006

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, (1986)
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (2007-2011)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı (2011-2014)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı (2011-)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi (2012-)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2014-)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Yazma Eserlerden Tıbbî Bitki, Hayvan ve Madenler Sergisi (Materia Medica Miniature Pictures Exhibition), 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi, 1-6 Eylül 2002, (Nil Sarı, Hüseyin Yazıcı ve Neriman Özhatay'la birlikte), İstanbul 2002.
 • Şems Hâcî Şîrâzî'nin Farsça Şiirleri, İstanbul 2005.
 • Ferîduddîn-i Attâr, Mantıku't-tayr –Kuşların Diliyle (tercüme), Kaknüs Yayınları, İstanbul 2006.
 • Şâhidî İbrâhim Dede, Gülşen-i Tevhîd (Tevhid Bahçesi), Eren Yayıncılık, İstanbul 2012 (Yayına hazırlama).
 • Kasâyid-i Efsahî der medh-i Sultan Bâyezîd (Efsahî'nin Sultan Bayezid'i Öven Kasideleri), Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayını, İstanbul 2012.

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Çalışma Grubu Üyeliği.

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Üniversitelerarası Kurul Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 22.12.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne atanan Çiçekler, 29 Ocak 2021 tarihinde yeniden Kurul Üyesi olarak atanmıştır.