​​​

​ÜLKEMİZE İLİŞKİN YURTDIŞINDAKİ HAKSIZ ALGIYA KARŞI YÖK'TEN ÖNEMLİ GİRİŞİM


Türkiye’nin bölgesindeki kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkıları muhataplarına anlatmak için ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan YÖK heyeti, Amerikan Kongresi Üyeleriyle çok önemli temaslar gerçekleştirdi.

Heyette YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ömer Turan yer aldı.

YÖK heyeti ilk olarak Amerika-Türkiy​e İlişkileri Kurulu (Caucus on US-Turkey Relations & Turkish Americans) Başkanı ve Kongre Üyesi Steve Chabot ve Eğitim Komisyonu ve Kongre Üyesi Virginia Foxx ile görüştü. Görüşmede Türk yükseköğretiminde son dönemde yaşanan gelişmeler, “Yeni YÖK” tarafından son 5 yılda gerçekleştirilen projeler ve Türkiye’deki mültecilerin ve geçici koruma altındakilerin yükseköğretime entegrasyonu konusundaki çalışmalar dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Amerika tarafından uygulanan, akademisyenleri ve öğrencileri de etkileyen ‘Seyahat Uyarısı’nın kaldırılması hususu da talep edildi. Türk yükseköğretiminin güçlü yönleri ve ülkemizin güvenlik açısından risk taşımadığı anlatılarak bu uyarının herhangi bir rasyonel nedene dayanmadığı muhataplara iletildi.

Türkiye’nin bölgedeki öneminin ve ülkelerini savaş ve çatışmalar nedeniyle terk etmek zorunda kalan akademisyen ve öğrenciler için güvenli bir liman olduğunun öneminin vurgulandığı YÖK’ün "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında ziyaret edilen ülkelerde YÖK heyetleri, Türk yükseköğretimini anlatmak ve eğitim öğretimde ikili ilişkileri görüşüp geliştirmek için de çeşitli ziyaretler de bulunuyor. Heyete araştırma üniversitelerinin ve bazı vakıf üniversitelerinin rektörleri de eşlik ediyor. Bu yurtdışı ziyaretlerin belirlenmiş programa göre devam etmesi hedefleniyor.


​​​