​​​​​​​​​​​ Yükseköğretim Kurulu “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber” hazırladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar: “ÜYZ’nin yükseköğretim süreçlerine entegre edilmesinde etik değerlerin belirlenmesi bilimsel dürüstlüğün ve bilime olan güvenin korunması açısından son derece önemli

“ÜYZ alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek için hazırlanan rehber üniversitelere gönderildi”

7 Mayıs 2024

Yükseköğretim Kurulu dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri konusunda yürüttüğü teknik çalışmalar kapsamında “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber” hazırladı.

Hızla gelişen Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirme amacıyla hazırlanan rehber üniversitelere gönderildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, etik rehbere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ÜYZ’nin yükseköğretim süreçlerine entegre edilmesinde etik değerlerin belirlenmesinin ve bu değerlere dayalı olarak etik kuralların oluşturulmasının bilimsel dürüstlüğün ve bilime olan güvenin korunması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Yükseköğretim kurumlarının ve bilim insanlarının; akademik çalışmalar ve bilimsel üretimde etik standartların korunması ve geliştirilmesinde topluma karşı sorumluluk taşıdıklarını belirten Özvar, “ÜYZ’nin bilimsel araştırma ve yayınlarda kullanımı ile ilgili kararlarda bilim, teknoloji ve etik belli bir dengeye oturtulmak zorunda. Yükseköğretimde ÜYZ kullanımı, bünyesinde pek çok fırsatın yanı sıra çeşitli riskleri de barındırıyor. Bu rehber hızla gelişen ÜYZ alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlandı” dedi.

“Alan uzmanı hocalardan oluşturulan komisyon tarafından hazırlandı”

Rehberin hazırlık sürecinde ÜYZ’nin yükseköğretime sunduğu fırsatları ve ortaya çıkardığı tehditleri anlamaya yönelik çalıştaylar düzenlediklerini, akademisyenlerin ve iş dünyasının görüşlerinin alındığını vurgulayan Özvar, şu bilgileri verdi:

“İlk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ‘Yükseköğretimde Üretken Yapay Zekâ: Fırsatlar ve Tehditler’ başlıklı çalıştay düzenledik. Sonrasında, İstanbul Teknik Üniversitesinde iş dünyasından teknoloji profesyonellerinin katılımıyla ‘Yükseköğretimde Üretken Yapay Zekâ: YÖK-Sektör Buluşması’ toplantısı gerçekleştirildi. Alan uzmanı hocalarımızdan oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan rehber taslağı çeşitli üniversitelerimizden hocalarımızın da görüşleri alındıktan sonra Genel Kurulumuza sunuldu. Genel Kurul üyelerimizin de katkılarıyla rehbere son hali verildi.”

“Üniversitelerimiz kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapabilir”

Özvar, rehberde yer alan etik değer ve ilke ve tavsiyelerin üniversitelere rehberlik etmesini umut ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Yaşadığımız bu dinamik süreçte, önümüzdeki dönemde gelişmelere bağlı olarak üniversitelerimiz bu rehberi kullanarak yapay zekanın yalnızca bilimsel araştırma faaliyetlerinde değil aynı zamanda derslerde kullanımına yönelik kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapabilirler.”

Özvar, güncel gelişmelere göre her zaman yenilenebilecek nitelikte olan rehberin üniversitelere ve bilim camiasına hayırlı olmasını diledi.

-“Şeffaflık, Dürüstlük, Özen, Adalet, Gizlilik, Hesap verebilirlik” vurgusu

Başlıca dört başlıktan oluşan rehberde “ÜYZ’nin Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Kullanımının Etik Boyutu ” başlığı altında; Ü​YZ’nin Amaç ve Kapsamı, Dayandığı ve T​ehdit Ettiği Etik Değerler ile Bilimsel Doğruluk ve Dürüstlük Açısından Taşıdığı Riskler ele alınıyor.

İkinci başlıkta, “ÜYZ Kullanımında Temel Etik Değer ve İlkeler” adı altında; “Şeffaflık”, “Dürüstlük”, “Özen”, “Adalet ve saygı”, “Gizlilik ve mahremiyetin korunması”, “Hesap verebilirlik ve sorumluluk üstlenme” ve “Etik iklime katkıda bulunma” gibi ilke ve değerler açıklanıyor.

Üçüncü başlıkta, “ÜYZ Kullanımında Karşılaşılabilecek Önemli Bazı Riskler ve Başlıca Etik Sorunlar” sıralanırken “ÜYZ Sistemlerinin Kullanımında Bazı Önemli Tavsiyeler” ve “Sık Sorulan Sorular”la rehber tamamlanıyor.


Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber’e ulaşmak için tıklayınız.     

Click here ​Ethics Guide of Generative Artificial Intelligence Use In The Scientific Research And Publication Process Of Higher Education Institutions    

​​
Click here ​for Press Release (​​​​​​​​​The Council of Higher Education has prepared the “Ethics Guide of Generative Artificial Intelligence Use in the Scientific Research And Publication Process Of Higher Education Institutions”)​  


​​

​​