​​​​​​​​​ The Council of Higher Education has prepared the “Ethics Guide of Generative Artificial Intelligence Use in the Scientific Research And Publication Process Of Higher Education Institutions”

The guide was created to inform higher education institutions about understanding and evaluating the risks and opportunities in the rapidly developing field of Generative Artificial Intelligence (GAI), and to take precautions against the risks. This guide has been sent to universities.

The Council of Higher Education has prepared the “Ethics Guide of Generative Artificial Intelligence Use in the Scientific Research And Publication Process Of Higher Education Institutions.”

The guide was created to inform higher education institutions about understanding and evaluating the risks and opportunities in the rapidly developing field of Generative AI (GAI), and to take precautions against the risks. This guide has been sent to universities in Turkey.

As part of its technical studies on digitalization, artificial intelligence, and big data, the Council of Higher Education prepared this “Ethical Guide on the Use of Generative Artificial Intelligence in Scientific Research and Publication Activities in Higher Education Institutions.” The guide was designed to inform higher education institutions about the risks and opportunities in the rapidly developing field of Generative AI (GAI), to understand and evaluate these risks, and to take precautions against them. The guide has been sent to universities.

Defining ethical values and creating ethical rules based on these values in the integration of GAI into higher education processes is of great importance for maintaining scientific integrity and trust in science.

During the preparation of the guide, the Council of Higher Education organized workshops to understand the opportunities and threats posed by GAI to higher education. Opinions were gathered from academics and the business world.

The draft guide, prepared by a committee of expert academics, was finalized with contributions from various university academics and Members of the Council of Higher Education.

The President of the Council of Higher Education, Prof. Dr. Erol Özvar, stated in his evaluation of the ethical guide that higher education institutions and scientists have a responsibility to society in maintaining and developing ethical standards in academic studies and scientific production. Emphasizing that a balance between science, technology, and ethics must be established in decisions related to the use of GAI in scientific research and publications, Özvar said, “The use of GAI in higher education encompasses many opportunities as well as various risks. This guide has been prepared to inform higher education institutions to contribute to both understanding and evaluating the risks and benefits as well as, taking precautions against risks in the rapidly developing field of GAI.”

“Universities can make regulations according to their needs”

Özvar expressed hope that the ethical values, principles, and recommendations included in the guide would provide assistance to universities, and continued:

“In this dynamic process we are experiencing, our universities can use this guide to make regulations according to their needs for the use of artificial intelligence not only in scientific research but also in courses in the future.”

He wished that the guide, which is capable of being updated according to current developments, would be beneficial to universities and the scientific community.

“Transparency, Integrity, Diligence, Justice and Respect, Privacy and Protection of Confidentiality, Accountability” emphasis

The guide, which consists of four main sections, discusses the ethical dimension of using GAI in scientific research and publications under the title “The Ethical Dimension of GAI Use in Scientific Research and Publications”; the purpose and scope of GAI use, Ethical Values Underpinned/Threatened by the Use of GAI and Risks to Scientific Accuracy and Integrity of the Use of GAI.

In the second section, titled “Core Ethical Values in the Use of GAI,” principles and values such as “Transparency,” “Integrity,” “Diligence,” “Justice and respect,” “Privacy and protection of confidentiality,” “Accountability and responsibility,” and “Contributing to ethical climate” are explained.

The third section lists “Some Important Risks and Ethical Issues in the Use of GAIs,” while the guide is completed with “Some Important Recommendations for the Use of GAI Systems” and “Frequently Asked Questions.” 

Yükseköğretim Kurulu “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber” hazırladı

ÜYZ alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek için hazırlanan rehber üniversitelere gönderildi

Yükseköğretim Kurulu dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri konusunda yürüttüğü teknik çalışmalar kapsamında “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber” hazırladı.

Hızla gelişen Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirme amacıyla hazırlanan rehber üniversitelere gönderildi.

ÜYZ’nin yükseköğretim süreçlerine entegre edilmesinde etik değerlerin belirlenmesi ve bu değerlere dayalı olarak etik kuralların oluşturulması bilimsel dürüstlüğün ve bilime olan güvenin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Yükseköğretim Kurulu, rehberin hazırlık sürecinde ÜYZ’nin yükseköğretime sunduğu fırsatları ve ortaya çıkardığı tehditleri anlamaya yönelik çalıştaylar düzenledi. Akademisyenlerin ve iş dünyasının görüşlerini aldı.

Alan uzmanı hocalardan oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan rehber taslağına çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin görüşleri alındıktan sonra Yükseköğretim Genel Kurulunun da katkılarıyla son hali verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, etik rehbere ilişkin yaptığı değerlendirmede yükseköğretim kurumlarının ve bilim insanlarının; akademik çalışmalar ve bilimsel üretimde etik standartların korunması ve geliştirilmesinde topluma karşı sorumluluk taşıdıklarını belirtti. ÜYZ’nin bilimsel araştırma ve yayınlarda kullanımı ile ilgili kararlarda bilim, teknoloji ve etiğin belli bir dengeye oturtulmak zorunda olduğunu vurgulayan Özvar, “Yükseköğretimde ÜYZ kullanımı, bünyesinde pek çok fırsatın yanı sıra çeşitli riskleri de barındırıyor. Bu rehber hızla gelişen ÜYZ alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlandı” dedi.

“Üniversiteler kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapabilir”

Özvar, rehberde yer alan etik değer ve ilke ve tavsiyelerin üniversitelere rehberlik etmesini umut ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Yaşadığımız bu dinamik süreçte, önümüzdeki dönemde gelişmelere bağlı olarak üniversitelerimiz bu rehberi kullanarak yapay zekanın yalnızca bilimsel araştırma faaliyetlerinde değil aynı zamanda derslerde kullanımına yönelik kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapabilirler.”

Özvar, güncel gelişmelere göre her zaman yenilenebilecek nitelikte olan rehberin üniversitelere ve bilim camiasına hayırlı olmasını diledi.

-“Şeffaflık, Dürüstlük, Özen, Adalet, Gizlilik, Hesap verebilirlik” vurgusu

Başlıca dört başlıktan oluşan rehberde “ÜYZ’nin Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Kullanımının Etik Boyutu ” başlığı altında; Ü​YZ’nin Amaç ve Kapsamı, Dayandığı ve T​ehdit Ettiği Etik Değerler ile Bilimsel Doğruluk ve Dürüstlük Açısından Taşıdığı Riskler ele alınıyor.

İkinci başlıkta, “ÜYZ Kullanımında Temel Etik Değer ve İlkeler” adı altında; “Şeffaflık”, “Dürüstlük”, “Özen”, “Adalet ve saygı”, “Gizlilik ve mahremiyetin korunması”, “Hesap verebilirlik ve sorumluluk üstlenme” ve “Etik iklime katkıda bulunma” gibi ilke ve değerler açıklanıyor.

Üçüncü başlıkta, “ÜYZ Kullanımında Karşılaşılabilecek Önemli Bazı Riskler ve Başlıca Etik Sorunlar” sıralanırken “ÜYZ Sistemlerinin Kullanımında Bazı Önemli Tavsiyeler” ve “Sık Sorulan Sorular”la rehber tamamlanıyor.


Click here ​Ethics Guide of Generative Artificial Intelligence Use In The Scientific Research And Publication Process Of Higher Education Institutions