​ Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar: “2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz”

“Hayata geçireceğimiz yeni düzenlemelerle yükseköğretimin bileşenlerinin ekonomik kalkınmamızda daha etkin rol oynamalarını ve üniversitelerimizin eğitim, öğretim, bilimsel araştırmayla küresel ölçekte standartlar belirleyen kurumlar arasına girmelerini hedefliyoruz”

25 Nisan 2024 / Ankara

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı”na katıldı.

Özvar, konferansta yaptığı konuşmada değişimin, dönüşümün, yeniliğin ve rekabetin yoğun olduğu son derece dinamik bir alan olan yükseköğretim sisteminde mükemmeliyetin sağlanmasının başlıca hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “Bunun gerçekleştirilmesinde iki önemli dayanak noktası kalite güvencesi ve akreditasyondur.” dedi.

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak bir yandan kapasitelerini iş dünyası ile öğrencilerin eğilim ve beklentileri doğrultusunda düzenlerken diğer taraftan kalite güvencesi üzerinde hassasiyetle durduklarını ve standartları yükseköğretim sisteminin bütün alanlarına yaygınlaştırdıklarını vurguladı.

Bu kapsamda gelecek 5 yıllık döneme dair vizyonlarını paylaşan Özvar şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite yönetiminde kalite ve akademik üretkenliği esas alan, üniversite gençliği arasında içericiliği, çeşitliliği ve öğrenim hareketliliğini teşvik eden, yükseköğretim programlarının tasarımında teknolojik değişimlere duyarlı yetkinliklere odaklanan, üniversitelerimizde bilimsel ve teknolojik araştırmaları nitelikli yayınlara dönüştürmenin yanında ülkemizin kalkınma amaçlarına hizmet edecek alanlara yönlendiren, uluslararası yükseköğretimi önceleyen ve nihayet ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi oluşturmaktır.

Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, takip etmekte olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer yansımasıdır. Bu bakımdan Kurulumuz, üniversitelerimizde de benzer bir anlayışın hâkim olması için ciddi gayret göstermektedir. Üniversitelerimiz kalite süreçlerine uyum sağlamaları açısından sürekli olarak teşvik edilmekte ve desteklenmektedir."

- Hedef 2027'ye kadar üniversitelerin akreditasyon süreçlerini tamamlaması-

YÖKAK’ın, Türkiye'deki kalite ve akreditasyon süreçlerini yönetmek üzere kurulduğunu hatırlatan Özvar, YÖKAK'ın kuruluşundan bugüne kadar kurumsal kapasitesini artırma, kalite süreçlerini yürütme konusunda önemli bir mesafe kaydettiğini belirtti.

Özvar, "Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğinin üyesi olan ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu tarafından tescil alan YÖKAK, bir yandan ulusal kalite standartlarına güvence sağlarken diğer taraftan bu standartların Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi standartları ve ülkeleriyle uyumlu hale getirilmesinde sorumluluklar üstlenmektedir." diye konuştu.

Uluslararasılaşma ve kalite bağlamında, üniversitelerin uluslararası görünürlüklerini artırmak, uluslararası sıralamalardaki üniversite sayısını yükseltmek, akademisyenlerin yer aldığı uluslararası projelerle nitelikli ve etki değeri yüksek yayınların sayısını çoğaltmanın hedefleri arasında olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda sağlayacağımız başarı, bir taraftan yükseköğretimimizin kalitesini artıracak diğer taraftan çok daha fazla sayıda nitelikli uluslararası öğrencinin üniversitelerimize ilgi göstermesini sağlayacaktır. Böylece 350 bine yaklaşan uluslararası öğrenci sayısıyla dünyada ilk 10 içinde yer alan ülkemiz, ilk 5 ülkeden biri olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacaktır."

Mevcut istatistiklere göre Türkiye'deki üniversitelerin 73'ünün kurumsal akreditasyona sahip olduğunu bildiren Özvar, 2027'ye kadar üniversitelerin tamamına yakınının akreditasyon sürecini tamamlamasını beklediklerini söyledi.

Erol Özvar, "Hayata geçireceğimiz yeni düzenlemelerle ülkemizde yükseköğretimin bileşenlerinin ekonomik kalkınmamızda daha etkin rol oynamalarını ve üniversitelerimizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırmayla kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında küresel ölçekte standartlar belirleyen kurumlar arasına girmelerini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Özvar, kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine belgelerini takdim etti.


​​