​ Yükseköğretim Kurulu ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

YÖK Başkanı Erol Özvar: “Savunma sanayimizdeki başarıların artırılması açısından kamu, üniversite ve özel sektörün iş birliği halinde olması büyük önem arz etmektedir.”

10 Ocak 2023 / Ankara

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında insan kaynağı, Ar-Ge ve eğitim alanlarında iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Serdar Demirel, Mustafa Murat Şeker, Dr. Celal Sami Tüfekçi, Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Harun Çelik; Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Oral Cenk Aktaş, Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Roket Sanayii ve Ticaret A. Ş.  (ROKETSAN) Genel Müdürü Murat İkinci, Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, YÖK Üyeleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve kurum temsilcileri katıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında imzalanan protokol ile altyapıların ortak kullanımı, Ar-Ge, burs, kariyer ve staj imkanları ile tanıtım ve hizmet içi faaliyetlerin artırılması sağlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Özvar, ülkemizin güzide kurumlarından Savunma Sanayii Başkanlığı ile iş birliğine gitmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye’nin savunma sanayisinde büyüme ve genişleme açısından tarihî bir ivme yakaladığını ve özellikle yerlileşme adına atılan adımların önemli çıktı ve kazanımlar sağladığına değinen Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesinde, savunma sanayisinin çok kritik bir role sahip olduğunun altını çizdi.

Savunma sanayisinde yerlileştirme hamlesinin ülkemizin uluslararası arenadaki prestijine oldukça önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Özvar, savunma sanayiinde yerlileşmenin 2004’te %20’lerde iken, Savunma Sanayii Başkanlığının çalışmalarıyla bugün bu oranın %80’lere ulaşmasının sevindirici olduğunu ve bu ısrarlı duruşun pek çok ekonomik getirisinin yanında, stratejik açıdan da ülke olarak büyük avantajlar elde edildiğini hep birlikte tecrübe ettiklerini söyledi.

“Savunma sanayisinde gücü olmayan hiçbir devlet ekonomik bağımsızlığını sürdüremez”

Savunma sanayisindeki yerlileştirme hamlesinin, bir yandan ülkenin uluslararası ölçekte söz sahibi olmasını sağlarken diğer yandan ekonomik ve uluslararası ilişkilerinin gelişmesine, dışa bağımlılığın azalmasına, yerli sanayileşmeye yarar sağlamasına ve yerli iş gücünü geliştirmesine katkılar sunduğunu kaydeden Özvar, “ Savunma sanayisinde gücü olmayan hiçbir devlet ekonomik bağımsızlığını sürdüremez . Savunma sanayiinde elde edilebilecek güç, ülkenin sadece dışarıdan askeri teçhizat, araç, savaş uçağı, helikopter ve savaş gemileri almasıyla mümkün değildir. Aksine, öncelik verilen alanlarda, özellikle askeri araç ve teçhizatın üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak girişimler ve uygulamalar hayati öneme sahiptir.” diye konuştu.

Savunma sanayisinde rekabeti belirleyen artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi pek çok teknolojik yeniliklerin öncelikli alanlar olarak belirledikleri konular olduğunu hatırlatan Özvar, yakın zamanda, Yükseköğretim Kurulu olarak, pilot olarak seçilen sekiz üniversite ile Büyük Veri projesini başlattıklarını ve bu projenin uzman bir akademik kitlenin yetişmesine de vesile olacağını ifade etti.

“Üniversite-sanayi iş birliği kapsamındaki protokoller ile öğrencilerimize sunulan imkânları artırdık”

Yükseköğretim Kurulu olarak, uzun vadeli stratejilerin, Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak uygulamaların ve katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle, üniversite-sanayii iş birliği kapsamında yaptığımız çeşitli protokoller ile öğrencilere sunulan imkanları artırdıklarını belirten Özvar, “Örneğin, bu akademik yılda, ilk kez, temel bilimlerin yanı sıra yapay zekâ mühendisliği bölümlerini tercih edeceklere de lisans bursu verilmesini kararlaştırdık. Yükseköğretim kurumundan mezun olacakların, piyasalarda aranan becerilere sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde analitik ve teknik becerilerinin gelişmiş bireyler olarak yetişmesini önceliyoruz.” dedi.

Savunma sanayisinde küresel ölçekte söz sahibi olunmaya başlansa da rekabet edilen ülkelerin savunma sanayii pazarının büyük bir bölümünü ellerinde tuttuğunu dile getiren Özvar, “Bu, bizlerin daha çok çalışarak, yaptığımız ve yapacağımız işlere el birliği ile sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini işaret etmektedir. Savunma sanayimizdeki başarıların artırılarak daha sürdürülebilir hale gelmesi ve nitelikli işgücünün çoğalması açısından kamu, üniversite ve özel sektörün iş birliği halinde olması büyük önem arz etmektedir.” ifadelerinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu ve TUSAŞ arasında yapılan protokol kapsamında, geçtiğimiz günlerde örnek bir üniversite-sanayii iş birliği modelini Marmara Üniversitesinde hayata geçirdiklerini hatırlatan YÖK Başkanı Özvar, birinci etapta hizmete girecek beş laboratuvardan ilki olan havacılık alanındaki laboratuvarı faaliyete geçirdiklerini belirterek ikinci etapta ise beş laboratuvarın daha hazırlıklarının tamamlanarak önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği açıkladı.

“Kritik önemi haiz iki sektör arasındaki iş birliğimizi daha sistematik hale getiriyoruz”

Protokol vesilesiyle savunma sanayi ile yükseköğretim arasındaki iş birliğini yeni ve en üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Özvar, “Böylece, Türkiye’nin bugünü ve geleceği açısından kritik önemi haiz iki sektör arasındaki iş birliğimizi daha sistematik hale getirmiş oluyoruz. Bu vesileyle, Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye’nin başta sosyal ve ekonomik olmak üzere tüm alanlardaki ihtiyaçlarına cevap üretme çabası içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ile yapılacak ortak çalışmaları iki açıdan çok önemsediklerini kaydeden Özvar. “Birincisi, Türkiye’nin savunma gücünü artırmaya katkı sağlamayı ön planda tutuyoruz. İkincisi, AR-GE, üretim ve ileri teknoloji ile iç içe olan bu çalışmalar sayesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarımızın daha üretken hale geleceğine ve böylece, Türkiye yükseköğretim sistemi olarak, uluslararası rekabet gücümüzü artıracağımız düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

-Öğrenciler için savunma sanayii sektöründe kariyer, staj ve iş yeri eğitimi imkânı-

Oldukça kapsamlı ve esnek bir şekilde kurgulanan protokole ilişkin olarak, özellikle vurgulamak istediği bazı hususlar olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Özvar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Protokolle birlikte, alt yapının ortak kullanımını sağlayacağız. Bu çerçevede, laboratuvarların araştırmacılarca birlikte kullanımı, yeni projelerin geliştirilmesi, üniversitelerde özel amaçlı bölümler açılması ve veri tabanlarının ortak kullanımını sağlayacağız. Ayrıca, savunma sanayii alanındaki personelin lisansüstü eğitimlerini destekleyeceğiz.

Savunma sanayii alanında Ar-Ge çalışmalarının artırılması, protokol kapsamında yer alan bir diğer önemli husustur. Bu amaçla üniversiteler ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşları ile sanayii kuruluşları tarafından, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımının sağlanmasına yönelik ortak projeler geliştirilecektir.

Öğrencilere eğitim bursu sağlanması, kariyer, staj ve işyeri eğitimi imkanlarının artırılması, protokol kapsamında yer alan bir diğer dikkat çekici husustur. Bu çerçevede, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda eğitim bursu verilmesini takdirle karşılıyoruz. Bursiyer öğrenciler için savunma sanayii sektöründe kariyer, staj ve işyeri eğitimi imkanlarının artırılması da desteklenecektir.

Tanıtım faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yayın çalışmaları kapsamında ise taraflar arasında ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek nitelikli teknolojik ürünler için farkındalık oluşturan tanıtım amaçlı ortak etkinlikler gerçekleştirilecek ve yayınlar yapılacaktır. Bu çerçevede, ilgili personele yönelik model eğitim kursları düzenlenecek ve programlar hazırlanacaktır.”

-Çalışan Gazeteciler Günü-

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, protokol imza töreni öncesinde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve başarılar diledi.

-YÖK ile SSB arasında İş Birliği-

İmzalanan protokol ile öncelikle altyapının ortak kullanım hareketliliği, Ar-Ge, öğrencilere eğitim bursu sağlanması, kariyer, staj ve iş yeri eğitimi imkanlarının artırılması, tanıtım faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yayın" konularında iş birliği yapılması sağlanacak.

Bu kapsamda imzalanan protokol ile yerli ve milli savunma sanayii ihtiyaçlarına yönelik uygulama yapılması; Ar-Ge ve Ür-Ge'ye dayalı eğitim verilmesi, araştırmalar yapılması; ihtisas gruplarının oluşmasını ve güçlenmesini temin edecek programlar oluşturulması ve üniversite-sanayi iş birliği modellerinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Yapılan iş birliği sonucunda ayrıca savunma sanayii ihtiyaçlarına odaklı Ar-Ge ve bilhassa Ür-Ge faaliyetlerinin artırılması, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin savunma sanayii alanında yüksek katma değerli işlere odaklanmaları, alana ilişkin motivasyon artırıcı faaliyetler düzenlenmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.