​​​​​

YÖK BAŞKANI ÖZVAR ANADOLU ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ DÖNEM TOPLANTISI’NA KATILDI

15 Kasım 2021 / Kırşehir

 ​

YÖK Başkanı Erol Özvar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı'na katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi olan Abdullah Gül, Amasya, Erciyes, Erzincan Binali Yıldırım, İnönü, Kayseri, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Sivas Bilim ve Teknoloji, Sivas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı toplantının gündeminde eğitimde kalite güvence sistemi ve bütünleşik kalite sistemi konuları yer aldı.

Toplantının açılış programında konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Özvar, üniversite birliklerinin yükseköğretim kurumlarını birbirine bağlayan oluşumlar olduğuna dikkat çekti.

Bu oluşumların, iş birliği ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla üyelerinin eğitim öğretim kalitesini ve araştırma kapasitelerini artırmakla kalmayacağına vurgu yapan Başkan Erol Özvar, bu oluşumların ulusal ve uluslararası rekabette üniversitelere başarılı olabilmeleri için benzersiz fırsatlar sunacağının önemine değindi. ​

Bugünkü toplantıya vesile olan Anadolu Üniversiteler Birliği’nin, kuruluşunda yeni eğitim modelleri, üniversite-sanayi iş birliği, yüksek katma değerli ürünler, uluslararası iş birlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği ve nihayet sosyal ve ekonomik gelişme odaklı bir anlayışı kendisine misyon olarak seçtiğini aktaran Özvar, “Bünyesinde araştırma üniversitesi etiketi almış kurumlarımızın yanında bölgesel kalkınma misyonu yürüten üniversitelerimizin de bulunduğu bu birlik, bu çeşitliliği sayesinde ve kuracağı tam bir iş birliği ve dayanışma ile üyelerine hiç şüphe yok ki nispi rekabet gücü kazandıracak bir potansiyele sahiptir.”dedi. Özvar konuşmasını şu şekilde sü​rdürdü:

“Bu dönemde Yükseköğretim Kurulu olarak geliştireceğimiz proje ve teşvik mekanizmaları üniversitelerimizin büyük veri kapasitesini, kalite standartlarını, istihdam ilgilerini, güçlü akademik performansını, uluslararası etkileşimlerini, bilimsel üretkenliklerini, üniversite-sanayi işbirliğine dair yeni modellerini ve bilgi diplomasisini esas alacaktır. Üniversite yöneticilerimizden beklentimiz diğer kurumlara nispetle rekabetçi üstünlük oluşturabilecekleri alanlarda kurumlarını bu kriterler vasıtasıyla takip etmeleri ve değerlendirmeleridir. Uluslararası standartlarda üreten, nitelikli yayın yapan, ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan ve eğitim ve öğretimde kalite güvencesi sağlayan kurumlarımızın inanıyoruz ki pek çok bakımdan milli ve küresel görünürlüğü yükselecektir.”

- "Önümüzdeki yıldan itibaren üniversiteler daha etkin olacak."

Bu vizyon doğrultusunda inşası için emek verdiğimiz “daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversitelerle”, geleceğin Türkiye’sine ve Türkiye’nin umut olduğu tüm coğrafyalara, daha fazla hizmet edeceklerinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği ve diğer birliklerin üniversitelerimizi hedefleri bakımından yaratıcı bir ilişkiler ağına sevk edeceğine; çığır açan araştırma, nitelikli öğretim ve yenilikçi çıktılarıyla ekonomik ve toplumsal değer üreteceğine ve bunları ülkenin hizmetlerine sunacak şekilde faaliyet göstereceğine inandığının altını çizdi. YÖK Başkanı Erol Özvar son olarak bu yolda yapacakları her türlü faaliyetlerini YÖK Başkanlığı olarak destekleyeceklerine dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız .

Açılış programının ardından değerlendirmelerde bulunmak üzere Anadolu Birliği Üyesi rektörlerle toplantı gerçekleştiren YÖK Başkanı Özvar, toplantının ardından yapılan "Eğitimde Kalite Güvence Sistemi” ve “Bütünleşik Kalite Sistemi" sunumlarını dinledi.


​​