​​​​​​  • “MYO KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI" YÖK'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • MYO'LARDA İŞ YERİ EĞİTİMİ ALAN ENGELLİ VE KIZ ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI ELE ALINDI

18 Aralık 2019 / Ankara

 

“Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü" politikası kapsamında oluşturulan "Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu"nun ikinci toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında YÖK'te gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokulları (MYO) ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler sunmak üzere yasal düzenleme neticesinde oluşturulan kurula, YÖK MYO Komisyonu üyeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ÜAK'ı temsilen üst düzey yetkililer katıldı.

- OSB'lerdeki MYO'larda iş yeri eğitimi alan engelli ve kız öğrencilerin durumları ele alındı

Kurul'da YÖK'ün "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü" politikası kapsamında meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerin niteliğinin artırılması ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) MYO'larda iş yeri (sanayi) eğitimi alan “engelli ve kız öğrencilerin" uygulamalı eğitimdeki şartları ele alındı.

- YÖK'ün uyguladığı rasyonel kontenjan politikası neticesinde doluluk oranı %91'e çıktı

Son yıllarda YÖK tarafından MYO'ların yapısında yapılan çok önemli iyileştirmeler neticesinde 2017 yılında MYO'larda ki doluluk oranı %63 iken uygulanan rasyonel politikalar neticesinde bu oran %91'e çıkmıştır. Yükseköğretim kurumlarında bulunun 921 MYO'da mesleki eğitim alan öğrenci sayısı yaklaşık 960 bindir. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri de dâhil edildiğinde bu sayı yaklaşık 2 milyon 830 bine ulaşmaktadır.

- YÖK, OSB'lerde kurulmuş MYO'lara ek maddi destek veriyor

Ülkemizin nitelikli elemana ihtiyaç duyduğu imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklere ilişkin 16 önlisans programı için OSB'lerde kurulmuş olan 9 MYO'ya YÖK tarafından öğrenci başına ortalama 4.500 TL tutarında ek eğitim desteği verilmiştir. Böylelikle 9 MYO'da bulunan 38 önlisans programındaki 2.202 öğrencinin sanayi eğitimi için yaklaşık 10 milyon TL ek destek sağlanmıştır.

- Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede eğitim ve beceriye sahip eleman yetiştirilmesini önemsiyoruz

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK'ün ülkemizin kalkınması için sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede eğitim ve beceriye sahip eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar başlattığını ve bu kapsamda özellikle sanayide verilen uygulamalı eğitime çok önem verdiklerinin altını çizdi.

- Kız ve engelli öğrencilerin iş yeri eğitim şartlarına özen gösterilecek

Kurul Toplantısında özellikle OSB'lerdeki MYO'larda iş yeri eğitimi alan engelli ve kız öğrencilerin bu eğitimlerindeki mevcut şartları masaya yatırılarak, bu öğrencilerin barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının da sağlanmasında gerekli özenin gösterilerek takip edilmesi kararlaştırıldı.

Kurul'da ayrıca “OSB'deki MYO'lar da eğitim gören öğrencilere ve diğer paydaşlara yönelik memnuniyet anketi yapılması, MYO'lar da uygulamalı eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik MYO Müdürler toplantısının yapılması, MYO'lara gelen öğrencilerin program kazanımlarını sağlamak için MYO'larda esnek eğitim modelinin oluşturulması, Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için MYK tarafından çıkarılan ulusal meslek standartlarının eğitim programlarına yansıtılması" gibi tavsiye niteliğinde bazı kararlar alındı.


​​