​​


YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ İÇİN

ÜNİVERSİTELERDEN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI


Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

Devlet Yükseköğretim kurumları,  başvurmak istedikleri alanlar için 30 Mayıs 2019 – 19 Haziran 2019  (Saat17:00) tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formları Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

BAŞVURULARA İLİŞKİN HUSUSLAR

1-      Yükseköğretim Kurumlarının “YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'teyetkilendirmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: “100/2000 YÖK  Doktora Bursu"

Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

2-      Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora (web sitesinin internet explorer tarayıcısında açılması gerekmektedir.) adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

3-      Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için en az kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir. 

4-      Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2019-2020 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır. 

5-      Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.


YÖK​ 100 / 2000 Doktora Burs Programı ile ilgili Usul ve Esaslar için tıklayınız


 GÜNCEL 100 ÖNCELİKLİ TEMATİK ALANLAR: 


FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)
Akıllı Enerji Sistemleri
Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler
Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)
Biyoenformatik- Biyoistatistik
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler
Blokzincir Teknolojisi
Cebir ve Kodlama Teorisi
Deniz ve Gemi Mühendisliği
Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)
Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)
Füze Sistemleri ve Uzay Teknolojileri
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Hidrojen ve Yakıt Pilleri
Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği
İklim Değişikliği
İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik
İleri ve Akıllı İmalat
İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)
Kauntum Programlama
Kuantum Enformasyon ve Kuantum Makina Öğrenmesi
Mikro ve Nanoteknoloji
Nöromühendislik
Nükleer Enerji
Nükleer Fizik
Optik, Elektrooptik ve Fotonik
Sanal ve Artırılmış gerçeklik teknolojileri
Siber Güvenlik/Kriptoloji
Sistem Mühendisliği
Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi
Sürdürülebilir Ormancılık
Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)
Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)
Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Veri Bilimi ve Bulut Bilişim
Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yazılım Mühendisliği
Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi
Zootekni ve Hayvan Besleme

SOSYAL BİLİMLER
Anayasa Hukuku
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı /Arap Dili ve Belagati
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Bilişim Hukuku
Deniz Hukuku
Eğitimde Dijitalleşme
Ermenice
Hadis Usulü
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema)
İslam Hukuku Usulü
İşaret Dili
Kamu Maliyesi
Milletlerarası Hukuk
Müzecilik
Okul Öncesi Eğitim
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi
Özel Eğitim
Psikoloji
Sağlık Ekonomisi
Siyaset Psikolojisi
Siyasi Coğrafya
Somut Olmayan Kültürel Miras
Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Uluslararası Güvenlik ve Terör

SAĞLIK
Aşı
Biyofizik
Çocuk Gelişimi ve Beslenme
Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler
Epidemiyoloji
Ergoterapi
Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç
Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları)
İmmunoloji
İnsan Beyni ve Nörobilim
KBRN (Kimyasal, Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Korunma)
Klinik Eczacılık
Kök Hücre Çalışmaları
Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, diyabet ve ateroskleroz)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları)
Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları
Moleküler Onkoloji
Moleküler Pataloloji ve Laboratuvar Tıbbı
Nüfus Hareketliliği ve Göçmen Sağlığı
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler
Rejeneratif Tıp
Sağlıklı Beslenme ve Gıda Katkı Maddeleri
Tamamlayıcı Tıp
Toksikoloji
Translasyonel Tıp
Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı

MİMARLIK VE TASARIM
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama

 

 ​