​​​​​

“YÖK 100/2000 ÖĞRENCİ BULUŞMALARININ” İKİNCİSİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29 Nisan 2019 / Antalya


“Yeni YÖK” tarafından ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi doğrultusunda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan unsurunu desteklemek amacıyla yükseköğretim tarihimizde ilk kez uygulanan “YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi” kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilerle buluşmaların ikincisi Antalya’da gerçekleştirildi.

İlki Ankara’da YÖK Başkanlığında yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirilen buluşmaların ikincisi Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Akdeniz Üniversitesi ve bölgedeki devlet üniversitelerinde burs kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilerle gerçekleştirilen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinden yaklaşık dört yüz bursiyer öğrenci ve bu üniversitelerin rektörleri katıldı.

Buluşma toplantısının açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir konuşma gerçekleştirdi. YÖK Başkanı Saraç konuşmasına Türkiye’deki üniversitelerimizde bugün itibari ile 43 bin 265’i kız öğrenciler olmak üzere toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını belirterek başladı.

Sayısal olarak bakıldığında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefini önüne koymuş Türkiye için, yetişmiş doktoralı eleman sayısında çok büyük mesafe kaydedilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Saraç, yükseköğretim kurumu sayısı ve öğrenci sayısındaki büyümeye nitelik, keyfiyet ve kalitenin de eşlik etmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

Kalite Kurulunun oluşturulması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Faklılaşması ve İhtisaslaşma, Hedef Odaklı Uluslararasılaşma gibi gerçekleştirlen projelerden bahseden YÖK Başkanı, “Dördüncü projemiz ise bugün toplanmamıza vesile olan doktoralı insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına yönelik projemiz idi ki bunun mihveri YÖK 100-2000 projesidir.” dedi.

Doktoralı mezun sayısının Çin'de 1000 kişiye 2,2; Amerika'da 1000 kişiye 1,7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düştüğünü ve Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu hatırlatan YÖK Başkanı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamamızı yükseltebilmemiz için doktoralı insan kaynağımızı da arttırmamız şart. 100/2000 projesi de bu fikirle ortaya çıktı. YÖK olarak çoğu kurgusu itibariyle bir ilk olan başkaca burs programlarımız da var. Fakat biz YÖK 100/2000’i sıradan bir burs programı olarak görmüyoruz. 100/2000 projesini biz bir Türkiye projesi, bir prestij projesi olarak görmekteyiz.

Bildiğiniz gibi devletimizin 2023 için çizdiği vizyonda 'net kalkınma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen' bir Türkiye hedeflenmektedir. İşte tam da bu bağlamda olmak üzere, 2016’da planlamayı yaparken bu burs programındaki doktora alanlarının ülkenin ivedilikle ihtiyacı olan öncelikli alanlardan olmasına büyük önem atfettik. Bunların hepsi tematik alanlardı ve bu programlarda kümülatif bir kitle oluşmasını sağladık. En az 3 doktora öğrencisinin aynı anda programa dahil olmasına özen gösterdik. Ancak bu alanlarda yetkinliğini ortaya koymuş üniversitelerin programı açmasına izin verdik.

Diğer önemli bir nokta, öğrencilerin tam zamanlı olarak üniversitede bulunması idi. Böylece kurumu, akademiyi ve gerektiğinde sanayiyi öğrenerek tezlerini hazırlayacaklardı. Doktora programı boyunca her bir öğrencinin etki değeri yüksek dergilerde birkaç araştırmalarının yayımlanmasını üniversitelerine tavsiye ettik.”

Bu burs programında 2018-2019 Eğitim öğretim yılı Bahar dönemi itibarıyla 5. kez çağrıya çıkıldığını ve bu 5 çağrı dönemi sonucunda hali hazırda yaklaşık 3700 öğrencinin burslandırıldığının altını çizen Başkan Saraç, “Ana gayemiz geleceğe güçlü nesiller yetiştirmektir. Ülke adına sizlerle ilgili hayallerimiz, beklentilerimiz var.” diyerek konuşmasını tamamladı.

YÖK başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın konuşmasının metni için tıklayınız.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Olmak” başlıklı bölümde Akdeniz, Eskişehir Teknik, Selçuk, Süleyman Demirel ve Pamukkale Üniversitesinde YÖK 100/2000 doktora burslusu olarak doktora eğitimi alan öğrenciler proje hakkında duygu ve düşüncelerini ifade eden konuşmalar yaptı.

Öğrencilerin konuşmalarının ardından Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşad Güdekli ve ODTÜ’den Doç. Dr. Eren Kalay tarafından “Deneyimler ve Tavsiyeler” başlıklı konuşma ve sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın moderatörlüğünde, YÖK Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesinden yetkililerle birlikte “YÖK 100 / 2000 Doktora Bursiyerleri Durum Değerlendirmesi Sunumu” yapılarak öğrencilerle soru-cevap-görüş oturumu gerçekleştirildi. Toplantının bu bölümünde öğrenciler, YÖK yetkililerine soru, görüş ve taleplerini ileterek karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkânına sahip oldular.

Buluşma toplantısının ardından Akdeniz Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda, toplantıya katılan rektörlerin katılımıyla YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında Bölge Rektörleriyle Toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bölge üniversitelerinin mevcut durumları etraflıca ele alınarak istişarelerde bulunuldu.


​​