​ 

2020 YDUS Kontenjan Talep Toplama

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352. Maddesi 1. Fıkrasının e bendi uyarınca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2020 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (YDUS) kontenjan talepleri toplanacaktır.

Rektörlüğünüze bağlı tıp fakültelerinde ihtiyaç duyulan yan dal uzmanlık öğrencisi taleplerinizi ekte yer alan formun açıklamalara uygun olarak Personel Daire Başkanlıkları tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup, Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere en geç 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ydus.yokper@yok.gov.tr adresine excell dosyası olarak gönderilmesi gerekmektedir.