​ 

Kızılay Derneği Koronavirüs Bilgilendirme Materyalleri

Bilindiği üzere dünyayı ve ülkemizi bir süredir etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadele ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmektedir. Bu bağlamda toplumumuzun virüse karşı bilgilendirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir.

Koronavirüs ile ilgili Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünce hazırlanan bilgilendirme materyallerinin ulaştığı kişi sayısının artması ile virüse karşı Ülkemizde topyekûn verilen mücadelede mesafe kat edileceği aşikardır. Bu amaçla hazırlanan bilgilendirme materyallerine ulaşmak için tıklayınız​.