​ 

ADAU Mektubu / Konferans Çağrısı

29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Azerbaycan Devlet Aqrar (Tarım) Üniversitesi (ADAU) tarafından “Küresel İklim Değişikliği Bağlamında Tarım Biliminin Görevleri” isimli uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

Sözkonusu konferansa ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.