​​

Uluslararası Kral Faysal Ödülleri

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğinin Uluslararası Kral Faysal Ödülleri (UKFÖ, Suudi Arabistan) "İslam'a Hizmet Ödülü 2021" adaylık başvuruları için son tarihin 31 Mart 2020 olduğu; başvuruda bulunacak üye ülkelerin adaylarını Ek-1’deki formla birlikte sunmaları gerektiği; ödül için üniversiteler ile İslami kurum ve kuruluşlarca gösterilen adaylıkların kabul edileceği, bireyler ya da siyasi partilerce yapılan başvuruların ise kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir.

Başvuruların, Uluslararası Kral Faysal Ödülleri internet sitesinden (www.kingfaisalprize.org) yapılabileceği bildirilmektedir.

İlgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır.​​