​​

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı Yan Etkinlik Programı Hazırlıkları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 25. Taraflar Konferansı (COP 25), 2-13 Aralık 201 tarihleri arasında Şili’nin Santiago kentinde gerçekleştirilecektir. Konferans süresince, Kyoto Protokolü 15. Taraflar Toplantısı (CMP 15), Paris Anlaşması 2. Taraflar Toplantısı (CMA 2), Bilimsel Teknolojik Danışma Yardımcı Organı 51. Oturumu (SBSTA 51) ile Uygulama Yardımcı Organı 51. Oturumu (SBI 51) düzenlenecektir. Bahsi geçen oturum ve toplantılara ilişkin detaylı bilgiye https://unfccc.int/Santiago internet bağlantısından ulaşılabilecektir.

Söz konusu oturumlar süresince gerçekleştirilecek teknik ve siyasi müzakere toplantılarının ülkemiz adına verimli bir şekilde takip edilebilmesinin yanı sıra ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programının hazırlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, kurumunuz/kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak yan etkinlik programına yapılacak katkılar bahsi geçen hususlar bakımından önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 25. Taraflar Konferansı süresince gerçekleştirilecek olan yan etkinliklerde ülkemiz adına sunum yapması uygun görülen üniversitelerimiz temsilcilerine ilişkin bilgiler (ad-soyad, unvan, birim, e-posta, telefon, doğum tarihi ve pasaport numarası) ile sunum konularının, yan etkinlik programının hazırlanabilmesi ve ilgili temsilcilerin 25. Taraflar Konferansı'na kayıtlarının yapılabilmesi için en geç 01 Ekim 2019 tarihine kadar resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve e-posta ile epinar.polat@csb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

İlgilenen yükseköğretim kurumlarımızın bilgisine sunulur.​​