​ 

Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecinde katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYSOP)" yürütülmektedir.

Söz konusu programın iki temel aksiyon alanı “Özel Sektörün Geliştirilmesi" ve “Bilim, Teknoloji ve Yenilik" olarak belirlenmiş olup, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle “Yaratıcı Endüstriler" ile “Araştırma ve Geliştirme" başlıklarında, tüm Türkiye'ye açık olmak üzere toplam 50 Milyon Avro bütçeye sahip bir “Proje Teklif Çağrısı"na çıkılmıştır. Çağrıya ilişkin tüm detaylar ile dokümanlara aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabilmektedir;

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projecagri

Ayrıca, görsellerin elektronik kopyaları rsp.iletisim@sanayi.gov.tr adresinden temin edilebilmektedir.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.