​​

2024 2. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Kontenjan Talepleri

3 Eylül 2022 tarih ve 31942 sayılı Res​mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/5 maddesi gereğince; 2024 2. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri toplanacaktır. Sağlık Eğitimi ve Hizmetleri Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri http://www.yok.gov.tr Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) içerisinde yer alan “Personel İşlemleri” “TUS Kontenjan Talep Formu” sekmesinden yapılacaktır. Talep bilgilerinin en son 1 Temmuz 2024 pazartesi günü saat 17.30’ a kadar girilmesi gerekmektedir.​​