​​

''21. Yüzyılda Bilim ve Eğitim'' Konulu Konferans / Türkmenistan

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkmenistan Eğitim Bakanlığı ve Türkmen Devlet ​​Pedagoji Enstitüsü tarafından 7 Haziran 2024 tarihinde çevrimiçi olarak “21. Yüzyılda Bilim ve Eğitim” konulu bir konferans düzenleneceği bildirilmekte, söz konusu konferans hakkında bilgi notu iletilmektedir.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​