​​

22.02.2024-23.02.2024 Tarihlerinde Yapılan Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Yedek Adaylar

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan yedek adayların 17.05.2024 tarihine kadar Başkanlığımıza şahsen müracaat etmeleri gerektiği web sayfamızda ilan edilmiştir.

Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan yedek adayların aşağıdaki belgelerle birlikte 03.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan adayları görmek için tıklayınız. ​​

a) Memur olmasına engel olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Adli sicil kaydı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) Kimlik kartı aslı ve fotokopisi

f) Mezun Belgesi veya diplomanın aslı ve fotokopisi,

g) İkametgâh ilmühaberi.

*Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.​​