​​

2024 1. Dönem Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (YDUS) kontenjan talepleri

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352. Maddesi 1. Fıkrasının e bendi uyarınca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2024 1. Dönem Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (YDUS) kontenjan talepleri toplanacaktır.

Rektörlüğünüze bağlı tıp fakültelerinde ihtiyaç duyulan yan dal uzmanlık öğrencisi taleplerinizi ekte yer alan formun açıklamalara uygun olarak Personel Daire Başkanlıkları tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup, Sağlık Eğitimi ve Hizmetleri Komisyonunca değerlendirilmek üzere en geç 26 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ydus.yokper@yok.gov.tr adresine excell dosyası olarak gönderilmesi gerekmektedir.​​