​​

22.02.2024-23.02.2024 Tarihlerinde Yapılan Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Adaylar

Sınav sonucuna göre asıl ve yedek olarak atanmaya hak kazananları görmek için tıklayınız.​​

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların 26.04.2024 tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Başkanlığımıza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Memur olmasına engel olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Adli sicil kaydı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) Kimlik kartı aslı ve fotokopisi

f) Mezun Belgesi veya diplomanın aslı ve fotokopisi,

g) İkametgâh ilmühaberi.

*Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.​​