​​

8 Aralık 2023 Tarihli ve 32393 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 66 (Altmış Altı) Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/1575​4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Başkanlığımızda istihdam edilecek 66 (altmış altı) sözleşmeli personel pozisyonuna müracaat ederek şartları sağlayan adaylardan asıl ve yedek olarak belirlenenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Asıl olarak belirlenen adayların, istenilen belgeleri Kurulumuz Personel Daire Başkanlığına 06-19 Şubat 2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin yerine atanmaya hak kazan​an yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

İletişim Adresi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600 Cadde No: 10 06800 Çankaya/ANKARA

Tel: (0 312) 298 75 69-70-71

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan istenen belgeler için tıklayınız.

DP-1 Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için tıklayınız.

DP-2 Destek Personeli (Aşçı) pozisyonu için tıklayınız.

DP-3 Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonu için tıklayınız.

DP-4 Destek Personeli (Danışma ve Diğer Hizmetler) pozisyonu için tıklayınız.

DP-5 Destek Personeli (Temizlik ve Diğer Hizmetler) pozisyonu için tıklayınız.

DP-6 Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonu için tıklayınız.

BP-1 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-2 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-4 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-5 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-6 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-7 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-8 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

BP-9 Büro Personeli pozisyonu için tıklayınız.

T-1 Teknisyen pozisyonu için tıklayınız.

T-2 Teknisyen pozisyonu için tıklayınız.

T-3 Teknisyen pozisyonu için tıklayınız.

T-4 Tekniker pozisyonu için tıklayınız.​​