​​

Japonya Hükûmeti Tarafından Verilen Burslar

Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği tarafından Japonya Öğrenci Hizmetleri Organizasyonu (JASSO) tarafından sağlanan bursların Japonya dışında öğrenim görmek isteyen Japon öğrenciler için olduğu bildirilerek; ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecek

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_a/gakubu/index.html

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_a/daigakuin/index.html

ryugakushien_jasso@cosmopia.jp

sayfaları ile ilgili ülkemizdeki üniversitelerde eğitim görmek isteyen Japon uyruklu öğrencilere bilgi verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Japonya’da öğrenim görmek isteyen Türk öğrencilerin ise Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından verilen burslardan faydalanabilecekleri ifade edilerek;

- Araştırma bursları için, https://www.tr.emb-japan.go.jp//itpr_tr/00_000086.html

- Lisans bursları için, https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_tr/00_000087.html

sayfalarından bilgi alınabileceği bildirilmiştir.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​