​​

KNB Burs Programı

Endonezya Eğitim, Araştırma, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı’nın gelişmekte olan ülkelerdeki öğrencilere, KNB Burs Programı kapsamında Negeri Semarang Üniversitesi’nde (UNNES) lisans ve yüksek lisans eğitimi alma imkânı sunulmaktadır. Burs programına ilişkin tanıtım broşürlerine https://kemlu.go.id/madrid/en/news/22714/knb-scholarships-2023-at-unnes adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. Başvurular18 Şubat 2023 tarihine kadar, https://knb.kemdikbud.go.id/ bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​