​​

2022 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Kontenjan Talepleri

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/1 maddesi gereğince; 2022 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri toplanacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri http://www.yok.gov.tr Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) içerisinde yer alan “Personel İşlemleri” “ DUS Kontenjan Talep Formu” sekmesinden yapılacaktır. Giriş işlemleri ile ilgili detaylı bilgi Rektörlüklere gönderilmiştir.

Talep bilgilerinin en son 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 23.59’ a kadar girilmesi gerekmektedir.​​