​​

Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığının Sağladığı Burs

Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı tarafından yürütülen Kültür ve Bilimsel İşbirliği Programı çerçevesinde, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Mühendislik alanında yükseköğrenim görecek 1 Türk öğrenciye 2021-2022 akademik yılı için burs verilecektir. Diğer yandan, İşletme/Ticari Çalışmalar ve Enformasyon Teknolojisi bölümlerinde toplam 4 engelli öğrenciye burs verilecektir. Engelli öğrencilere verilecek burslara ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı not ekte yer almaktadır.

Bursa başvurular 15 Kasım 2021 tarihine kadar www.heac.gov.om​ adresinden yapılabilecektir.

İlgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır.​​