​​

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kuvvet Komutanlıklarında/Millî Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere Subay Alımına İlişkin

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine, kuvvet komutanlıklarında/Millî Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan (Yunanca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Öğretmen Farsça, Arapça, İspanyolca, Otomotiv, Kimya, Matematik, Fizik, Eğitim Bilimleri, İstatistik, İşletme,Hukuk, Rehberlik, Uçak, Uluslararası İlişkiler, Otomotiv, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Lojistik ve Beden Eğitimi) ve (Endüstri, İnşaat, Bilgisayar, Elektrik, Makine, Mekatronik, Elektronik, MühendisHavacılık ve Uzay) Sınıfı Muvazzaf Subay Temin faaliyetine ilişkin Başvuru Kılavuzu "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlanmıştır ve başvuruya ilişkin çizelge ekte ​yer almaktadır.

2. Başvuru kılavuzunda yer verilen başvuru şartları özetle;

a.Öğrenim ile ilgili şartlar:

(1) Başvuru kılavuzunda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak,​

(2) Başvuru kılavuzunda belirtilen program dallarından yüksek lisans/doktora yapmış veyayapıyor olmak,

b.Yaş ile ilgili şartlar:

(1) Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak (01.01.1994 ve sonrası doğumlular)

(2) Yüksek lisans mezunları için 32 yaşından büyük olmamak (01.01.1989 ve sonrası doğumlular),

c. Başvuru kılavuzunda sınıf/branş bazında belirtilen ilave şartlara sahip olmaktır.

ç. Yapılacak seçme sınavlarından başarılı olmak ve belirlenmiş kontenjanlara girmek,

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak görev almak isteyen adaylar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayımlanmış bulunan Başvuru Kılavuzunu inceleyerek, kılavuzda ifade edilen şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir​​