​​

Akdeniz’de Bilim Diplomasisi Farkındalığının Artırılması Semineri, 27-29 Ekim 2021

Ülkemizin üyesi olduğu Akdeniz İçin Birlik (AiB) örgütünün sekretaryası tarafından 27-29 Ekim 2021 tarihleri arasında “Akdeniz’de Bilim Diplomasisi Farkındalığının Artırılması” başlığıyla bir seminer düzenleneceği duyurulmuştur. Söz konusu seminer, AiB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları, yükseköğretim ve araştırmadan sorumlu bakanlıkları, araştırma merkezleri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası örgütlerin orta düzeyli görevlilerinin başvurusuna açıktır.

Seminere ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://ufmsecretariat.org/event/ufm-workshop-awareness-science-diplomacy/

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​