​​

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası

Dünyada ve Türkiye'de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerinin geleceğe yönelik planlarının, öngörülerinin, hedeflerinin ve politikalarının konuşulacağı; sektör paydaşları, yurtdışından bakanlar ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katılacağı “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası”nın 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminalinde düzenleneceği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

Şûranın 2021 teması Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme olarak belirlenmiş olup Şûrada karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme sektörlerine yönelik mevcut sorunlar, darboğazlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ile geleceğe dönük hedefler, politikalar ve projeler görüşülecektir.

Söz konusu Şûrada yer almak isteyen katılımcıların 06.10.2021 tarihine kadar https://ulastirmasurasi.gov.tr​ internet adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.​​