​​

Akademik Bütünlüğün/Güvenirliğin Desteklenmesi İyi Uygulama Programına Başvuru Çağrısı

Avrupa Konseyi Eğitim Departmanı tarafından "Akademik Bütünlüğün/Güvenirliğin Teşvik Edilmesinde Optimal Uygulama Programına” başvuruların alınmaya başlandığı belirtilerek söz konusu programa başvuru çağrısı ile tanıtıcı broşür iletilmiştir. Söz konusu programın, Eğitimde Etik, Şeffaflık ve Bütünlük Platformu'nun "üye ülkeler arasında bilgi ve iyi uygulamaları mümkün olan en geniş şekilde paylaşmak ve eğitimde etik, şeffaflık ve dürüstlük konularında farkındalık yaratmak" misyonuyla uyumlu olduğu belirtilerek, programın, ilk yılında, Covid-19 sağlık krizi sırasında akademik dürüstlüğün desteklenmesi için bulunan çözümlere beş başlık altında (öğretim ve öğrenme, politika, usuller, iletişim, yönetişim/yapılar ile mesleki eğitim) odaklanacağı kaydedilmektedir. Avrupa Kültür Sözleşmesi'ne taraf devletlerin eğitim sistemine dâhil kamu ve özel yükseköğretim kurumları ile bu ülkelerin öğrenci birlikleri programa başvurabilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyenlerin ilgili formu doldurarak 20 Ağustos 2021 tarihine kadar etined@coe.int adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve ilgili formlar aşağıdaki internet sayfasında yer almaktadır.

https://www.coe.int/en/web/education/-/call-for-best-practices-in-promoting-academic-integrity-during-covid-19

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​