​​

2021 DUS Kontenjanları

“26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" nin 12/1 maddesi gereğince; 2021 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri toplanacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri http://www.yok.gov.tr Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) içerisinde yer alan “Personel İşlemleri"  “DUS Kontenjan Talep Formu" sekmesinden yapılacaktır. Giriş işlemleri ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Talep bilgilerinin en son 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 23.59' a kadar girilmesi gerekmektedir. “​​