​ 

2021 1. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Kontenjan Talepleri

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/1 maddesi gereğince; 2021 1. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri toplanacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) içerisinde yer alan “Personel İşlemleri” “TUS Kontenjan Talep Formu” sekmesinden yapılacaktır. Giriş işlemleri ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

Talep bilgilerinin en son 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 23.59’ a kadar girilmesi gerekmektedir.