​ 

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Tez Konuları Listesi

Aralık 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında ikinci yılını dolduran Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının tez konuları listesi aşağıda yer almaktadır. 

  • Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmelerinin Yapısal Analizi, Sorunları ve Çözüm Önerileri.
  • Yükseköğretime Yerleştirmede Kullanılan Esaslar ve Dünya Örnekleriyle Karşılaştırılması.
  • Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel İstihdamı ve Öğrenci Memnuniyeti.
  • 2002 Yılı Sonrasında Yükseköğretim Politikaları ve Yükseköğretim Kurulu.
  • Denetleme Kavramının İncelenmesi: Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Üzerindeki Denetleme Yetkisi.
  • Türkiye’deki Tüm Yükseköğretim Kurumlarının (Devlet, Vakıf Üniversiteleri ile Askerî Yükseköğretim Kurumları) Ortak Sorunları.
  • Pandemi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Programlarının Niteliği.
  • Bölünerek Kurulan Yükseköğretim Kurumlarında Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri.
  • Farklı İsimlerle Kurulan Ancak Birbirine Eşdeğer Olduğuna Karar Verilen Programlardan Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri.
  • Kamuoyunda Tartışılan Öğretim Elemanı Kadro İlanları ve Çözüm Önerileri.