​ 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına İlave Atama İzni

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 20/2/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 28/7/2020 tarihli ve 2020/380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki ekte yer almaktadır.