​​​​​VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev Alanına Giren Konular

    Vakıf yükseköğretim kurumlarının;
 • Kuruluş işlemlerini yürütmek
 • Kuruluş taahhüt değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Eğitim-öğretime başlama taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Her yıl Yükseköğretim Denetleme Kurulunca denetlenmesi sonucu düzenlenen olağan denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Mütevelli heyet üye değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Satınalma ve ihale yönetmeliklerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • "Vakıf Yükseköğretim Kurumları İle Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul Ve Esaslar" çerçevesinde vakıf üniversitelerinin afiliasyon talepleri işlemlerini yürütmek

Vakıf yükseköğretim kurumu kuruluş işlemleri

 • İlgili Mevzuat ve başvuru dosyasında olması gereken belgeler
  • Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının kuruluşuna ilişkin hükümler 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek-2 ve Ek-3. maddeleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Başvuru ve Aranacak Belgeler" başlıklı 9. maddesinde yer almaktadır.  Daha detaylı bilgi için lütfen randevu alınız.

Mütevelli Heyet

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Tarafından Düzenli Olarak Gönderilecek Belgeler

31 Mart

*Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesi uyarınca Yeminli Mali Müşavir onaylı bilançoların ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet karar örneklerinin iki kopya olarak gönderilmesi için son gün

*Vakıf Üniversitelerine ve Vakıf Meslek Yüksekokullarına ait gayrimenkuller ve haklara ilişkin listelerin gönderilmesi için son gün (Ek-Tablo 2)

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Satınalma Ve İhale Yönetmelikleri:
  • Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 31. maddesi uyarınca "Satınalma ve İhale Yönetmelikleri" Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce Kurulumuz Başkanlığı'na gönderilmelidir.

 • Mütevelli Heyette Oluşan Değişiklikler:
  • Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca mütevelli heyetinde oluşan değişiklikler yükseköğretim kurumunun Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en geç bir ay içinde Kurulumuz Başkanlığı'na bildirilmelidir.

 • Kuruluş Taahhüt Değişikliği Talepleri:
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesi uyarınca Kurucu Vakıflarca yükseköğretim kurumlarının kuruluşu sırasında yapılan taahhütlerin değiştirilmesi talepleri, yükseköğretim kurumu tüzel kişilik kazandıktan sonra ve/veya eğitim-öğretime açılma başvurusundan önce Kurulumuz Başkanlığına bildirilmelidir.
 • Özel Hesap Dönemi:
  • Vakıf yükseköğretim kurumlarının tümünün "Özel Hesap Dönemi"ne (01 Eylül-31 Ağustos) geçmeleri hususu ek'te yer alan Kurulumuz Başkanlığı'nın 09.01.2008 tarihli yazısı ile vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.(Ek-Yazı)