​Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

Öğretim dili yabancı dil ve en az %30 öğretim yapılan lisans programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması için yapılacak başvurularla ilgili olarak "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde geliştirilen yeni esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
1. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan şartların sağlanması önkoşuldur.

2. 2547 sayılı yasanın 5/ı maddesi gereğince lisans programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan zorunlu yabancı dil dersleri devam edecektir.

3. Programın öğretim dilinin en az %30 yabancı dilde verilmesi veya tamamen yabancı dilde verilmesi talep edildiği takdirde talep edilen programın bölüm kadrosunda bulunan öğretim üyelerinin de tabloya eklenmesi gerekmektedir. Programın öğretim dilinen en az %30 veya tamamen yabancı dilde verilebilmesi için programın bulunduğu bölümde en az 3'ü öğretim üyesi olmak üzere 4 öğretim elemanının adı geçen yönetmeliğin 7. maddesindeki yabancı dil şartlarını sağlaması gerekmekte olup, bu öğretim elemanlarının yabancı dil bilgileri de tabloya işlenecektir.

EKLER

Ek-1 : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açılması İçin Başvuru Formu

Ek-2:
Özgeçmiş Örneği