​​UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN KURULMASI

1. Kurulması önerilen Merkezin adı

2. Kurulması önerilen Merkezin ayrıntılı gerekçesi

3. Kurulması önerilen Merkezin yurtiçi ve yurt dışı örnekleri

4. Kurulması önerilen Merkezin yeri

5. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü programlar.

6. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik destek.

7. Merkezlerin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıları.

8. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı.

9. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan nasıl farklılaşacağı.

10. Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı.

11. Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkanların mevcut olup olmadığı. Mevcut değil ise, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama.

12. Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre düzenlenecek özgeçmişleri.

13. Üniversite bünyesindeki mevcut birimlerde, kurulması önerilen merkezin araştırma alanı ve konularıyla ilgili olarak halen yürütülen proje ve çalışmalarla bunların çıktılarına ilişkin ayrıntılı bilgi

14. Kurulacak merkezde, uluslararası ve ulusal düzeyde (Avrupa Birliği, Tübitak, Sanayi Odası vb. diğer büyük kurum ve kuruluşların) destek fonlarından kullanılmak üzere finansal kaynak sağlamaya dönük çalışmaların olup olmadığı; fon sağlanmış olması durumunda ise yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi

15. Kurulacak merkez tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü çerçevesinde faaliyet gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bilgi

16 . Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması (Özet Başvuru Formu Ek 1)

 ​

​​