​Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Meslek Yüksekokulu Kurma, Program Açma, Öğrenci Almaya İlişkin Hazırlanacak Olan Dosyada Bulunması Gereken Evraklar

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULMASI
 • Meslek Yüksekokulunun kurulmasına ilişkin senato kararı
 • Meslek Yüksekokulunun kurulma gerekçesi
 • Kurulacak olan Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu il/ilçe nüfusu
 • Kurulacak olan Meslek Yüksekokulunun üniversiteye uzaklığı
 • Kurulacak olan MYO Binasına ilişkin bilgiler (Fotoğraf+Belge+Tahsis)
 • Kurulacak olan Meslek Yüksekokulunun fiziki imkanları (Kapalı alanlar, derslikler, idari binalar, atölyeler, laboratuarlar, sosyal alanlar, kütüphane v.s.)
 • Resmi/Özel kurum ve kuruluşlardan alınan taahhüt ve tahsis belgeleri
 • Yerel Yönetim, Endüstri ve Diğer Özel Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılmış olan protokol
 • Bölge/İl İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Raporu
 • Varsa MYO binası devir tutanağı fotokopisi
 • Kurulacak olan MYO'nun bulunduğu il/ilçedeki ortaöğretim kurumlarının niteliği, niceliği ve sayısı
 • Öğrencilerin alacağı işyeri eğitimi sahası (sanayi, ticaret, tarım, hizmet v.s.)
 • Öğrencilerin barınma imkânları
 • Yöreye ulaşım imkânlarının nasıl sağlandığı
 • Yöredeki Sosyal ve Kültürel imkânlar
 • Yöredeki Spor Tesisleri
 • Yöredeki Sağlık imkânları
 • MYO kurma teklif dosyalarında Ek-1/a formunun doldurulması zorunludur
 • Önemli bağış yapan ve maddi destekte bulunan şahısların ve kurumların isimlerinin meslek yüksekokullarına verilmesinin istenmesi durumunda yapılan bağış hakkında bilgi ve belgeler
Not: Yükseköğretim kurumlarından Kurulumuza gönderilecek meslek yüksekokulu kurma tekliflerine ilişkin dosyada yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde dosyalar geri iade edilecektir.
 
 
 
MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDE BÖLÜM/PROGRAM AÇILMASI:
 

Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılabilecektir.

Yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS/Genel İşlemler/Bölüm/Program Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YER ALAN PROGRAMA ÖĞRENCİ ALINMASI:
 
Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılabilecektir.

Yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS/Genel İşlemler/Bölüm/Program Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.,