​​PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM PROGRAMI​

27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar görüşülerek uygun görülmüştür.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar için tıklayınız.