​​


Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

İstanbul-1963

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1981-1985

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora: İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı, 1991
 • Doçentlik: 1994
 • Profesörlük: 2000

 

 

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 


 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1985-1992); Öğretim Üyesi (1992-2014)
 • KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi (2005-2006)
 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Asli Üyesi (2012-)
 • Yunus Emre Enstitüsü Vakfı Mütevelli Üyesi (2014-)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Osmanlı Müellifleri 3 cilt (2016)
 • Divan Şiirinden Seçmeler 2. Baskı (2016)
 • Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat 12. Baskı (2015)
 • Klâsik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye 7. baskı (2013)

 • Emrî Divanı (2002)

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

TDK (Türk Dil Kurumu) Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi

 

 

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 


YÖK Üyeliği: 2005 - (Bakanlar Kurulu)

YÖK Başkan Vekilliği: 2010-2014​

YÖK Başkanlığı: 11.11.2014 -