Prof. Dr. Rahmi ER

 

Doğum yeri ve tarihi

 

Kastamonu, 1959

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1977-1981

 

 

Akademik Unvanlar

 

 • Doktora; Ankara Üniversitesi; Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Arap Dili ve Edebiyatı), 1988
 • Doçentlik Unvanı; 1991
 • Profesörlük Unvanı; 1997

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, (1982),
 • Kral Suud Üniversitesi (1986-1988), Doktora Araştırma,
 • Kahire Üniversitesi (1999-2000), Misafir Öğretim Üyesi,
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (2000-2003),
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2002-2007),
 • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı (2010 - 2013),
 • Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı (25.03.2015-25.08.2015),
 • Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi (1988-Devam),
 • YÖK Üyeliği, (2015-Devam),
 • YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği (20.07.2016-Devam)
 • YÖK Başkanvekilliği (08.02.2018-Devam)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 

 • Bedîu'z-Zamân el-Hemezânî ve Makâmeleri, 1994.
 • Hırsız ve Köpekler, (Necip Mahfuz'un el-Liss ve'l-Kilâb adlı romanı üzerine bir değerlendirme ve romanın Türkçeye çevirisi), 1996.
 • Modern Mısır Romanı (1914-1944), 1997.
 • Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, 2012.
 • Basılı on kitabı, dördü roman çevirisi olmak üzere çok sayıda Arapçadan Türkçeye çeviri; alanıyla ilgili çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve ansiklopedi maddeleri.

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 26.08.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.