İNŞAAT BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev Alanına Giren Konular:

 

 • Yükseköğretim Kurulu'nca gerçekleştirilecek her türlü inşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek.
 • Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin proje ve keşiflerini hazırlamak.
 • Üniversitelerde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek.
 • Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin ihalelerini yapmak.
 • İhale edilen işlerin sözleşmelerini yapmak ve işe başlatmak.
 • Mimarlık-mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek.
 • İmar kanunu gereğince resmi kurumlarla yazışmalar yapmak.
 • Hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek.
 • Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak.
 • Üniversitelerin talebi doğrultusunda inşaat durumunu izlemek, fiziki gerçekleştirmeleri değerlendirmek
 • Yapılan işlerin yaklaşık bedel ve hakedişleri ''E-hakediş'' programı ile yapılmaktadır.


Telefon:   0 312 298 70 23
Faks: 0 312 266 47 46
E-posta: insaat@yok.gov.tr
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 06539 Bilkent - Ankara