İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev Alanına Giren Konular:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde kararname gereği Kurulumuz İdari Teşkilat Şemasında yer almıştır.


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız, Yükseköğretim kurulumuzun vizyonuna ulaşabilmesi için kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri;

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,
 • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
 • 124 ve 190 sayılı KHK,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 237 sayılı Taşıt Kanunu,
 • 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

ile yürürlükteki faaliyet alanına giren tüm mevzuata dayalı olarak yasalara uygun ve eksiksiz hizmet vermektedir.

 • Görev Alanına Giren Konular
 • Alım, satım, kiralama, kiraya Verme ve benzeri işlemleri yürütmek,
 • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
 • Genel evrak hizmetlerini yürütmek,
 • Taşınır kayıt kontrol hizmetlerini yürütmek.
 • Kurulumuzdaki hizmet araçlarının bakım-onarım ve işletmesini yürütmek.
 • Hizmet binalarımızın ve çevresinin güvenlik hizmetlerini yerine getirmek.
 • Kurulumuzdaki  her türlü yardımcı hizmetlerle ilgili görevleri yerine getirmek.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 inci maddesine göre meurlara öğle yemeği yardımı verilmesinden hareketle, "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği"  çerçevesinde Kurulumuz personeline öğle yemeği verilmesini sağlamak

Telefon:   (312) 298 77 28

Faks:       (312) 266 47 54

E-posta:   imi@yok.gov.tr

Adres:      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA